Particles.js Demo
Zalo: 0905.122.874
Zalo: 0905.122.874

Tên gói thầu: Bảo hộ lao động. Danh mục hàng hóa cụ thể chi tiết theo hồ sơ mời thầu.

Hàng hóa mới 100%, đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam (yêu cầu nhà thầu khảo sát mẫu trước khi chào thầu).

fgg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *