Dịch vụ

MỌI THỨ KỸ THUẬT SỐ

Nhat Anh Marketing Solutions cung cấp các giải pháp thương mại điện tử, web và tiếp thị kỹ thuật số cho bất kỳ loại hình kinh doanh nào. 

Chúng tôi làm việc với bạn để hiểu thấu đáo nhu cầu của bạn, phát triển các khái niệm ban đầu (tạo mẫu nếu được yêu cầu), đảm bảo bạn hoàn toàn hiểu giải pháp được đề xuất …. và sau đó chúng tôi xây dựng.

Thông qua giai đoạn xây dựng, chúng tôi xử lý tất cả quản lý dự án, biên soạn tất cả các tài liệu cần thiết (Hướng dẫn vận hành, quy trình kinh doanh, v.v.) và thậm chí có thể cung cấp bất kỳ tài liệu quản trị nào (để giữ cho hội đồng quản trị phiền phức đó!)

Với kinh nghiệm kết hợp hơn 40 năm trong môi trường kỹ thuật số, chúng tôi có các kỹ năng, kiến ​​thức và trí tưởng tượng để xây dựng cho bạn một giải pháp mà bạn sẽ yêu thích!