GIỚI THIỆU SERIE HỌC HTML TOÀN TẬP

GIỚI THIỆU SERIE HỌC HTML TOÀN TẬP

Sau nhiều lần hẹn trước hẹn sau, thì mình cũng đã đặt ra được quyết tâm phải xây dựng xong một serie Học HTML Toàn Tập và một serie Học CSS cơ bản trên blog này kèm theo video vì có rất nhiều người cần. Tại sao mà HTML và CSS lại quan trọng và có nhiều ngươi cần đến như vậy?
Phải nói rằng, HTML và CSS là hai nền tảng quan trọng nhất cho việc de...
More

HƯỚNG DẪN CÀI AMPPS ĐỂ TẠO LOCALHOST CHUYÊN NGHIỆP

HƯỚNG DẪN CÀI AMPPS ĐỂ TẠO LOCALHOST CHUYÊN NGHIỆP

Phần mềm hỗ trợ tạo localhost tên AMPPS là 1 local webserver được cài trên máy tính, cũng như các webserver khác (Lamp, Wamp, ...) , Ampp được tích hợp Apache, MySQL, MongoDB, PHP, Perl & Python , để thuận tiện cho việc tập trung phát triển ứng dụng, thay vì phải mất thời gian cấu hình server. Chúng ta có thể sử dụng Ampps trên cả 3 hệ điều hành là Wi...

More